2016 juni 2

Miljökonceptet BI Optimal nu även för garagekonstruktioner

Betongindustris nya miljöoptimerade betong – BI Optimal Garage – är avsedd för gjutning av garage och andra konstruktioner som kräver hög resistans mot kloridinträngning.
 

Vid sidan av hög resistans mot kloridinträngning genererar BI Optimal Garage också låg miljöpåverkan och begränsad värmeutveckling. Dessutom ger BI Optimal Garage möjlighet att reducera armering.

BI Optimal Garage uppfyller samtliga krav i tillämpliga normer och standarder vad gäller krav på sammansättning i exponeringsklass XD 3.

För att dra full nytta av BI Optimal Garage rekommenderar vi att du tar kontakt med oss redan i planeringsstadiet så att vi tillsammans kan komma överens om den optimala lösningen för just ditt projekt.

  

Ladda ner