2014 oktober 6

Träffpunkt Betong 2014

Betongindustri presenterade två stycken diagram som hade ett samband med lanseringarna på BI Dry 2.0 och BI Ready 2.0. Frågan var vad föreställer diagrammen?

Rätt svar:

Diagram 1: Soprtionsisotermen
Diagram 2: Hållfasthetsutveckling i (mycket tidig) ålder

Tävlingsjuryn har utsett följande vinnare efter noggrann granskning av insända svar:

Rolf Hörnfeldt

Richard Malm

Kent Gylltoft

Katja Fridh

Hans-Erik Gram

Vi på Betongindustri tackar för deltagandet och för ert deltagande på Träffpunkt Betong 2014