Tjänster

Kvalificerade tjänster
Vi har egen expertis som utför sprickriskberäkningar för grova konstruktioner, där bland annat temperatur påverkar sprickrisken. Vi gör även fuktdimensioneringar för konstruktioner med fuktkrav, vanligen bjälklag i hus. Dessutom utför vi på uppdrag betongtekniska konsulttjänster och betongprovningar.

 

Via våra Tekniska säljare och rådgivare får du hjälp med detaljberäkningar. De ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.