2016 november 21

Vårt beteende avgör – Safety week 2016

Säkerhet har högsta prioritet inom Betongindustri. Därför anordnar vi en säkerhetsvecka varje år, då medarbetarna deltar i extra informations- och utbildningstillfällen.

 

Produktion av betong sker i en industriell miljö och det är förenat med olika typer av risker. Att ha kunskap och medvetenhet om dessa risker, och att tillämpa den kunskapen, är mycket viktigt på alla nivåer av organisationen. Exempel på fokusområden under veckan är riskbedömning vid särskilt arbete, arbete i slutna utrymmen och stress, hälsa och kost.

Safety Week genomförs sedan flera år inom företaget och resten av HeidelbergCement-koncernen där Betongindustri ingår.

Inför säkerhetsveckan har en projektgrupp tagit fram underlag för att kunna arbeta vidare med frågor som är viktiga på den egna arbetsplatsen. Det har resulterat i utbildningsmaterial och övningar som alla medarbetare kommer att delta i och diskutera kring tillsammans, för att öka förståelsen.

I grunden måste arbetsmiljön vara bra, men det är i slutänden den enskilda medarbetarens agerande som avgör om själva arbetet blir säkert utfört. Därför krävs det att man pratar om de här frågorna löpande på arbetsplatsen.

– Säkerhetsveckan är en del i vår strävan att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Vi är bra på det, men det här är ett utmärkt tillfälle att bli ännu bättre! säger Anders Knutsson, vice VD