2017 december 17

Bron som ger ett fungerande vardagsliv

Nu byggs den efterlängtade Litsbron norr om Östersund. Betongindustri levererar betongen till den 400 meter långa betongbron som korsar Indalsälven och knyter samman samhället.

Litsbron-1.

Den gamla bron som förbinder Lit och Södra Söre på varsin sida Indalsälven byggdes 1932 och är idag i mycket dåligt skick. Det har länge varit oklart om det skulle bli någon ny bro.

- Infrastrukturen är väldigt viktigt för att de som bor här ska kunna ha ett fungerande vardagsliv, säger Robert Oskarsson, regionchef på Betongindustri Norr.

I Lits samhälle på den norra sidan finns affärer, hälsocentral, förskola och skola. För dem som bor i Södra Söre söder om älven är alternativet att åka en halvmils omväg österut via väg E45, som heller inte är avsedd för cykel eller promenad. 
 

Robert Oskarsson. Robert Oskarsson.
Robert Oskarsson.

Efter många år av påtryckningar från invånarna beslutade Trafikverket att etablera den 400 meter långa bron.

Den nya bron kommer att vara tvåfilig, kunna bära tunga fordon även rymma cyklister och fotgängare. Peab är entreprenör och Betongindustri kommer att leverera cirka 6 000 kubikmeter betong fram till hösten 2019 då bron väntas vara klar.