2017 augusti 15

Kundträffar som stärker samarbetet

- Mötena med kunderna är väldigt viktiga för oss. Det hjälper oss att behålla en god kontakt och relation och vi får samtidigt chans att höra hur våra produkter upplevs och hur man ser på vårt samarbete. Det blir ett tillfälle att snappa upp vad som fungerar bra och framför allt var vi kan förbättra oss, säger Robert Oskarsson, chef för region Norr inom Betongindustri.

För att samla sina kunder bjöd Robert Oskarsson och hans arbetsteam under juni månad in till kunddagar vid de tre betongfabrikerna i regionen: Östersund, Borlänge och Gävle.  Under evenemangen visade de upp den senaste fordonsflottan med sina pumpar, och upplägget med trailerbilar för större leveranser av betong åt gången. Företaget Modern Betong som arbetar med industrigolv var på plats för att bland annat visa möjligheterna att färga betongen. Utvecklingschef Mats Emborg demonstrerade lösningen för digital mätning av uttorkningsförloppet i betongen, systemet BI Distant.

Sammanlagt kom 250 personer från både små och stora företag för att mötas och få information över en lunch.

- En tydlig känsla som jag tar med mig från dessa tillfällen var att vi har många lojala men framför allt kompetenta kunder. Tillsammans har vi möjlighet att skapa det bästa byggandet med betong och kunddagarna blev en bra start på det fortsatta samarbetet, säger Robert Oskarsson.
 


Vill du också prata med oss? Här hittar du din närmaste kontaktperson.