2016 mars 24

Nu finns Betongindustri även i Halmstad

  För att förstärka vår service och leveranskapacitet i Halland har Betongindustri AB förvärvat Express Betong i Halmstad. 

Express Betongs fabrik kommer från 1 januari 2016 att drivas i Betongindustris regi och kommer under våren kunna leverera Betongindustris hela produktsortiment med funktionsanpassade betongprodukter för både hus och anläggningsbyggande.

Vår strävan är att vi alltid ska vara närmast vår kund och det är glädjande att vi på detta sätt kan minska på miljöbelastningen genom att korta ner transportavstånden och Ni som kunder kan lita på att ni får punktliga leveranser.

För mer information kontakta Rikard Strand,  Teknisk säljare,Tel: 0708-91 98 63 Mejl: rikard.strand@betongindustri.se