2016 maj 13

BI Optimal – ett koncept för bästa hållbarhet

BI Optimal är namnet på vårt nya produktsortiment som har ännu bättre miljöprofil än de produkter vi erbjuder sedan tidigare. Målsättningen är att alla våra produkter ska ingå i BI Optimal-konceptet.

Betongindustri ska alltid ha hållbarhet i fokus för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Ett första steg i vårt arbete med att ta miljötänkandet vidare genom BI Optimal är att ersätta en del av bindemedlet i betongen med flygaska. Detta minskar förbrukningen av naturresurser och koldioxidutsläpp, utan att kvaliteten på betongen försämras.

Vi har börjat leverera betong med flygaska från fabriker i Stockholm och Uppsala. Vi kommer succesivt att leverera från fler fabriker, både i Stockholm och ute i landet.

Kommande steg i konceptet omfattar transporter, råvaror, återvinning, energi med mera. Alla områden är steg på vägen för att göra Betongindustri till en miljömedveten leverantör av fabrikstillverkad betong.

För mer information vänligen kontakta Mathias Ullgren, Key Account Manager,
telefon 08-625 62 37.