2016 juni 17

Den tysta betongbilen

Den tysta betongbilen - Betongindustris nya eldrivna betongpump erbjuder stora fördelar, både arbetsmiljömässigt och ur allmän miljösynpunkt. - Vi har alltid stort fokus på hälsa och säkerhet och strävar efter lösningar som är bra för både våra kunder och pumpmaskinister, säger transportchef Björn Johansson på Betongindustri. Läs mer om samarbetet mellan Betongindustri och Scania i Scania Mil nr 2/2016.