2016 juli 1

Större bilar skapar bättre miljö

- Med de nya trailerbilarna tar vi ytterligare ett steg mot ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan, berättar Björn Johansson som är transportchef på Betongindustri. De nya betongbilarna började levereras i slutet av förra året från tillverkaren De Buf i Belgien. Hittills är fyra bilar beställda och levererade men fler bilar kommer med största säkerhet att beställas.

– Efter den första utvärderingsperioden pekar allt i den riktningen, säger Björn Johansson.

Med en lastkapacitet på 11 kubikmeter ersätter varje trailerbil två stycken ”Stockholmsbilar” och 1,5 Göteborgsbil. Anledningen till den stora skillnaden mellan Stockholm och en stor del av övriga landet handlar om bärigheten på vägarna. Stockholms vägnät är kraftigt eftersatt på just det området vilket gör att boggietrycket måste hållas nere vid tunga transporter.

Trailerbilarna är stationerade i Stockholm men utför transporter i hela landet beroende på de olika uppdragens storlek och logistikkrav. Denna intressanta artikel och många fler hittar ni i vårt senaste nummer av Nygjutet nr 01/2016.