2014 oktober 6

En ny vinnare i BetongAppentävling

Vi har dragit en ny vinnare i BetongAppen-tävling, september 2014.

Frågan löd: I största delen av Sverige använder vi nu Bascement. Bascementet reducerar koldioxidutsläppen med ca 8,5 %. Vad har man tillsatt för att uppnå detta?

Rätt svar: Svarsalternativ 2: Flygaska

Vi gratulerar vinnaren av tävlingen som blev Mikael Svensson, som arbetar på Sandahls Entreprenad AB i Värnamo. De arbetar med: kundspecifika anläggningsentreprenader; att förse anläggningsentreprenader med grus och stenmaterial samt att utveckla helhetslösningar inom renhållning och återvinning för industrin och den offentliga sektorn

Mikael kommer att få en iPad samt en personlig visning på en av våra fabriker.

En ny tävling börjar nu och en ny vinnare kommer att utses efter den 31 december. Priset i nästa tävling kommer att bli en Ipad.