2015 januari 9

Vintergjutning - åtgärder vid betonggjutning vintertid

Redan när dygnsmedeltemperaturen faller under +5°C anses den så kallade betongvintern ha anlänt. Betongvintern är därmed oftast betydligt längre än den period som vi normalt betraktar som vinter.

En konsekvens av kyligare omgivningar är att betongtemperaturen sjunker hastigare än normalt, vilket resulterar i att hållfasthetsutvecklingen fördröjs. Detta kan t.ex. medföra att formrivningskrav inte nås i tid eller att väntetiden vid glättning blir lång. I vissa fall kan betongen till och med frysa, vilket kan leda till bestående
skador i betongkonstruktionen.

För att undvika att betongen kyls ned i ett tidigt skede krävs att särskilda åtgärder vidtas. Rekommenderade åtgärder för några vanliga konstruktionstyper redovisas nedan.

Platta på mark.

-Övertäckt form med presenning samt uppvärmd, därmed hålls formen fri från snö och is vid gjuttillfället.

-Motgjuten yta bör hålla minst 5°C vid gjutning.

-För att glättningen skall kunna utföras i rimlig tid skall betongen täckas i tidigt skede, direkt efter slodning.

-Täckningen ska vara högvärdig, vilket innebär minst 10mm betongtäckningsmatta av tex Polyeten.

Mellanbjälklag

-Förvärmning innan gjutning är särskilt viktigt vid gjutning mot plattbärlag eller håldäck.

-Värmning bör utföras genom värmning underifrån.

-Starta värmningen i god tid innan gjutning för att säkerställa att motgjutningsytan temperatur uppnår minst 5°C i samband med gjutning.

-Nygjuten betong ska täckas med högvärdig täckning i tidigt skede, direkt efter slodning.

Foggjutning bjälklag.

-Snö och isfria fogar före gjutning.

-KöldBI härdar ned till -15°C utan tillförsel av värme.

-Värmekabel för att höja betongens temperatur och därmed förbättra betongens hållfasthetsutveckling.

-Viktigt att nygjuten betong täcks för att minska risken för uttorkningskrympning och vidhäftningsproblem.

Väggar

-Välisolerade formar ska användas.

-Motgjuten yta i botten bör förvärmas till minst 5°C.

-Snö och isfria formar.

-Täck formtoppen direkt efter gjutningen.

-Värmetrådar eller liknande, kan med fördel användas i formen.

Skalvägg

-Motgjuten yta i form samt i botten bör förvärmas  till minst 5°C.

-Snö och isfria formar.

-Täck formtopp och väggar direkt efter gjutningen med presenning eller liknande

-Tillför värme till vägg.

Förslag på betongval är:

GlättBI

Betong med förhöjd temperatur. Minst 20°C vid avlämnandet ska eftersträvas vid beställning.

Snabbhårdnande cement, sk. SH-cement.

Dessa produkter kan väljas var för sig eller i kombination, med hänsyn till rådande temperatur och väderlek.

Konsistens för betong vintertid, maximalt S4.

Kontakta Betongindustri för rådgivning.