2015 maj 25

Hälsa och Säkerhet

Under året har vi haft tre dödsolyckor inom koncernen i Europa, det är både förskräckligt och fullständigt oacceptabelt.

Kommande veckor fram till sommarens semestrar är det av tradition en mycket intensiv betongperiod och stressen kommer krypande och ett risktagande ökar. Detta är något som vi måste förhindra.

I syfte att säkerställa att vi gör allt vi kan för att förhindra ännu en olycka kommer vi att fokusera ännu mer på vårt systematiska arbete kring hälsa och säkerhet.

Som ett led i Betongindustris arbete kring hälsa och säkerhet, kommer alla våra produktionsenheter och kontor stoppa arbetet under två timmar måndag 1 juni efter kl. 15.00 för att utföra en serie av säkerhetsrelaterad verksamhet.

Säkerhet är vår högsta prioritet och är ett överordnat mål bakom detta initiativ att få alla att tänka på sin egen säkerhet och säkerheten för kollegor, entreprenörer och besökare som vi arbetar mot vårt mål om noll skador.

Jag är säker på att Du kommer att förstå vikten av denna övning. Lita på att vi kommer att göra allt vi kan för att minimera påverkan på vår service, leverans och försäljning.

 

Betongindustri

Per Berglund

VD