2015 september 21

Betongindustri stödjer Röda Korsets insatser för flyktingarna.

Flyktingkatastrofen berör oss alla. Varje dag. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Vi på Betongindustri har skänkt pengar till Röda Korset för att ge möjlighet till:

  • Akut nödhjälp som mat, vatten, kläder, hygienpaket ,blöjor, nappflaskor, sovsäckar, madrasser mm
  • Första hjälpen, sjukvård samt  medmänskligt stöd
  • Ge människor tak över huvudet
  • Återförena familjer

Den främsta insatsen sker i länderna vid Medelhavet (Syrien, Libanon, Italien, Grekland, Turkiet, Montenegro), Ungern och Serbien. Röda Korset fördelar även pengar i den Svenska verksamheten, så som svenskträning och vård till tortyr- och krigsskadade.