2017 november 27

Maxar kapaciteten med trailerleveranser till Hjulsta Södra

Betongindustri kommer under de kommande åren att leverera anläggningsbetong till Hjulsta Södra som är en av trafikplatserna i Förbifart Stockholm. Med trailerbilar blir det större volymer åt gången vilket minskar transportbelastningen i projektet.

Den entreprenör som har hand om betongarbetena är JV-Hjulsta Södra, som är ett joint venture mellan Implenia och Veidekke. Betongindustri kommer att leverera totalt 74 500 kubikmeter från december 2017 fram till 2021.

Etappen Hjulsta Södra utgör 1,3 kilometer av den sammanlagt 21 km långa trafikleden. Den består av två 200 meter betongtunnlar, två 620 meter långa broar och två ”tråg”, betonggrunder med väggelement, och en frånluftstation.

Betongindustris fordonsflotta med allt fler trailerbilar som lastar dubbelt så mycket betong som en vanlig betongbil, spelar en avgörande roll i projektet. 

Mattias Sörelind 2. Mattias Sörelind, försäljningschef.
Mattias Sörelind, försäljningschef.

- Det kommer att vara ett betongintensivt projekt med stora gjutningar och täta leveranser. För att kunna hålla tempot i gjutningarna kommer vi i princip uteslutande att använda trailerbilar för leveranserna, säger Mathias Sörelind som är försäljningschef Stockholm och Uppsala inom Betongindustri.

- En annan fördel med trailerbilarna är att det leder till färre fordon på vägarna och därmed minskade koldioxidutsläpp, tillägger han.

Betongindustri en av huvudleverantörerna

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Den 21 kilometer långa trafikleden – där 18 kilometer går i bergtunnel - kommer att binda samman de norra och södra delarna i en båge väster om Stockholm för att avlasta innerstaden och minska sårbarheten i trafiksystemet.

Betongindustri är en av huvudleverantörerna av betongen och har fått i uppdrag att leverera till hälften av de stora betongentreprenaderna.

 
Hjulsta södra skiss. Bild över det färdiga Hjulsta Södra. Bilden är ett montage.
Bild över det färdiga Hjulsta Södra. Bilden är ett montage.
Trailerbil.