Skandionkliniken

Skandionkliniken är Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protoner.
 Kliniken består av klinik-, administration- och strålningsdelar, samt hotell och restaurang.
Byggnaden är specialutformad för att klara de höga kraven på strålning. Väggarna är 3,7 m tjocka och gjutna i järnmalmsbetong, taket 4,1 m tjockt.

Betongindustris åtagande:

Drygt 300 m³ järnmalmsbetong med en vikt på ca 3800 kg/m³. Järnmalmen levererades med tåg till Uppsala från Malmfälten i norr.

Gjutningen pågick i 20 timmar i sträck av järnmalmsbetongen.

 

Projektägare: Akademiska Hus

Entreprenör: NCC
Betongindustris åtagande: 14 000 m³ betong varav 300 m³ järnmalmsbetong
Levererande distrikt: Stockholm

 

Mathias Ullgren

Key Account Manager, Sverige
Tfn: 
08-625 62 00
Betongindustri AB
Årstaängsvägen 21 C
Box 47312
100 74 Stockholm
Sverige
Skandionkliniken
Von Kraemers allé 26,
752 37 UPPSALA
Sverige