2017 augusti 21

Snabba leveranser avgörande för vindkraftpark

Strax före sommaren färdigställdes de sista fundamenten i ett större projekt i Norrland med sammanlagt 22 vindkraftverk.

Mobil betongfabrik-Åsele.

Etableringen skedde vid Solberg vindkraftpark i Åsele - en plats som valts ut på grund av sina stora genomsnittliga vindmängder. I ett par år har arbetet pågått med armering och gjutning och nu är fundamenten på plats.

Med vindkraft kan man driva en elproduktion utan fossila bränslen vilket minskar utsläppen av bland annat koldioxid. Vindkraftsparkerna kommer att ge stora mängder förnybar energi till regionen. Den årliga nettoproduktionen i parken är beräknad till 253 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av energi för 50 000 hushåll.

- Gjutningen av varje fundament innebar 500-600 kubikmeter betong från oss, berättar Robert Oskarsson som är chef för region Norr inom Betongindustri. Han tillägger att Betongindustri även skötte transport och pumpning i Åsele.

Robert Oskarsson. Robert Oskarsson.
Robert Oskarsson.

Mobil fabrik ger flexibilitet

För arbetet användes en mobil betongfabrik. En sådan sätts upp i samband med längre projekt, för att öka snabbheten och tryggheten i leveranserna och att minska transportmängden. Efter vissa förberedelser som att hitta en lämplig bäck för att få tillgång till vatten och ett antal provkörningar, är den mobila fabriken redo att producera.

- Kravet på den här sortens projekt är att kunna leverera så stora mängder betong som möjligt på kortast tid, säger Robert Oskarsson.

Det innebär vissa betingelser för dem som arbetar på plats.

- Det är bara att konstatera att det kräver hårt arbete och långa arbetsdagar och att man kanske behöver vara hemifrån under veckor i sträck. Den största utmaningen är faktiskt att hitta människor som kan vara med och jobba i de här sammanhangen. Allt annat är lösningsbart, säger Robert Oskarsson.