Vi skapar grunden för morgondagens samhälle

Betongindustri levererar fabriksbetong till byggnader och infrastruktur som utgör grunden i det moderna, hållbara samhället. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att möta kundernas behov.
 

Aktuellt på Betongindustri

Med trailerbilarna kan vi halvera antalet transporter
”Vårt mål är koldioxidneutral betong”
Betongbyggandet en viktig fråga när unikt labb för byggkonstruktion invigdes
2018 juni 7

Med trailerbilarna kan vi halvera antalet transporter

– Transporterna är navet i vår verksamhet och vi förnyar vår flotta hela tiden. De nya trailerbilarna tar dubbelt så mycket betong åt gången, säger transportchef Björn Johansson. Läs intervjun med Björn Johansson om hållbara transporter
2018 juni 4

”Vårt mål är koldioxidneutral betong”

– Koldioxifrågan är viktig idag och i framtiden, och för att nå målet om att leverera en klimatneutral betong behövs en samverkan mellan flera parter, säger Cathrin Svensson som är chef för Miljö och Kvalitet på Betongindustri. Läs intervjun med Cathrin Svensson.   
2018 april 27

Betongbyggandet en viktig fråga när unikt labb för byggkonstruktion invigdes

Labb 1. Mats Emborg, forskningschef på Betongindustri, blir intervjuad vid invigningen av MCS-laboratoriet i Luleå.
Luleå Tekniska universitet invigde nyligen sitt nya MCE-Laboratorium, Mining and Civil Engineering Lab. Nu blir det möjligt att göra mer storskaliga och komplexa tester inför planering av byggprojekt i betong och andra material.