BI Distant - Hållfasthet

Trådlös övervakning av hållfastheten

BI Distant består av en huvudenhet med direktuppkoppling till internet och noder som placeras ut i olika mätpunkter på byggarbetsplatsen. Noderna kommunicerar trådlöst med huvudenheten via radiolänk men har också egen minneskapacitet för mellanlagring av stora mängder mätdata. Systemet BI Distant-Hållfasthet omfattar förutom huvudenheten två olika typer av noder, en för mätning av relativ fuktighet (RF) och temperatur i betong samt en för omgivande klimat. Mätningarna kan övervakas, startas och stoppas via webbportalen med hjälp av en dator, läsplatta eller smartphone.

Realtidsinformation

Information från noderna läggs kontinuerligt ut i webbportalen och därigenom har du alltid tillgång till aktuell hållfasthet i varje specifik konstruktionsdel. Det senaste mätvärdet kan också läsas av direkt vid varje nod på plats med hjälp av en smartphone. I webbportalen har du
också möjlighet att via epost prenumerera på veckorapporter med aktuella data, laddningsstatus och eventuella varningar. Med andra ord hjälper BI Distant Hållfasthet dig att på ett enkelt sätt i realtid hålla koll på hållfasthetsutvecklingen.

Säkrare och en mer ekonomisk byggproduktion

BI Distant fästa.

Realtidsinformation om  betongens hållfasthetsutveckling innebär stora fördelar för det platsgjutna byggandet. Kunskapen innebär inte minst att man skapar en grund för en trygg och säker arbetsplats. Med vetskap om hållfasthetsnivån behöver man exempelvis inte fundera på om hållfastheten i en vägg är tillräcklig vid formrivning, eller oroa sig över eventuell frysrisk i betongen vid vintergjutningar. Att ta bort stämp vid bjälklagsgjutningar vid rätt tidpunkt är inte heller några problem. 

Informationen kan utnyttjas för att optimera byggprocessen. Kännedom om hållfasthetsnivån skapar bland annat förutsättningar för ett mer effektivt nyttjande av formpark, stämp m.m. och kan i vissa situationer även innebära att man kan belasta konstruktioner tidigare än man annars hade planerat.

Tillsammans gör vi byggandet säkrare.
 

Kontakt

Jonas Carlswärd
Chef Teknik & Provning

Tfn: 0709-52 63 63
jonas.carlsward@betongindustri.se