BI Optimal – ett koncept för bästa hållbarhet

BI Optimal är namnet på vårt nya produktsortiment som har ännu bättre miljöprofil än de produkter vi erbjuder sedan tidigare. Vår målsättning är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör.

Betongindustri ska alltid ha hållbarhet i fokus för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Ett första steg i vårt arbete är att ersätta en del av bindemedlet i betongen med flygaska. Detta minskar förbrukningen av naturresurser och koldioxidutsläpp, utan att kvaliteten på betongen försämras.

Vi har börjat leverera betong med flygaska från fabriker i Stockholm och Uppsala och vi kommer successivt att leverera från fler fabriker, både i Stockholm och ute i landet.

Kommande steg i den stärkta miljöprofilen är kopplade till transporter, råvaror, återvinning och energi. Alla områden är steg på vägen för att göra Betongindustri till en miljömedveten leverantör av fabrikstillverkad betong.

För att dra full nytta av BI Optimals produktsortiment rekommenderar vi att du tar kontakt med oss redan i planeringsstadiet så att vi tillsammans kan komma överens om den optimala lösningen för just ditt projekt.

Försäljning och teknisk kundservice

  

Ladda ner