BI Optimal – för hållbart byggande

BI Optimal är vårt koncept för ett mer hållbart betongbyggande. Ibland kallad grön betong eller miljöbetong.  BI Optimal består av två delar:

1. Klimatförbättrad betong

Våra betongprodukter med lägre klimatpåverkan, vilket bland annat uppnås genom att vi ersätter delar av cementet med andra råmaterial. Koldioxidminskningen går att få i tre nivåer: 10, 25 eller 40 % jämfört med Svensk Betongs branschstandard. Flera av dessa betongprodukter hittar du i vår prislista från januari 2020. Inledningsvis kan vi leverera betongen i Stockholm, Malmö och till större projekt.

2. Optimeringstjänst

De flesta betongprojekt är möjliga att anpassa till tuffare miljökrav. Vilken hållfasthet och exponeringsklass är nödvändig för den aktuella konstruktionen? Vilka moment på arbetsplatsen är kritiska för att hålla utsatt tidplan, och skulle dessa kunna förlängas, förskjutas eller justeras? Målet är att undvika överkvalitet. Genom kunskap om våra nya moderna betongprodukter, dess tillämpningar och möjligheter, så vägleder vi dig som kund till en betong som inte bara är optimerad utifrån funktion och miljöparametrar, utan också passar väl in i din produktion*.

* Vår erfarenhet har visat att genom tidig dialog med våra specialister går det i de flesta projekt att få ner koldioxidutsläppen från betongen med minst 10 %.

BI Optimal – för hållbart byggande

Om BI Optimal

BI Optimal är vårt koncept för ett mer hållbart betongbyggande. Ibland kallad grön betong eller miljöbetong.