BI Dry 2 - andra generationens prognostiseringsverktyg

Hösten 2014 smög vi igång med den andra generationen av BI Dry, vårt nya verktyg för fuktprognostisering BI Dry 2.

Programmet utvärderats av kunder och välrenommerade konsulter i branschen och omdömena vi fått är över förväntan.

BI Dry 2 används för att beräkna uttorkningsförlopp i betongkonstruktioner och underlättar vid val av lämplig produkt ur vårt särskilda sortiment med självuttorkande funktionsbetonger, TorkBI.

BI Dry 2 har helt ny funktionalitet såsom möjlighet att räkna på flera våningsplan, jämföra prognoser för olika alternativ och inte minst uppdaterade materialdata. En till nyhet är att det finns en praktiskt utskriftsfunktion som skapar en rapport där resultat från flera olika beräkningar kan presenteras.

Vi tar hand om betongfukten

BI Dry 2 förstärker ytterligare vårt unika koncept där vi har en helhetssyn fuktproblematiken. Förutom att licensiera verktyget för användning, utan kostnad, kan vi i samråd med entreprenören stå till tjänst med förslag till arbetsberedning för val av betong och härdnings aktiviteter t ex täckning och uppvärmning där hänsyn tas till de faktorer som påverkar uttorkningen.

Baserat på tidplanen för gjutningar användning av mattor och andra tätskikt levererar vi lämplig produkt för att säkerställa att uttorkningen följer den uppsatta tidplanen. Med rätt betong undviks förseningar på grund av för höga fuktnivåer i konstruktionen då ytskikten monteras. Vårt åtagande slutar dock inte där.

Mätning och dokumentation

Vårt åtagande enligt BI Dry konceptet kan också omfatta mätning och dokumentation av uttorkningsförloppet. Vi har tekniska säljare med lång erfarenhet, interna fuktexperter och tillhandahåller auktoriserade fuktkontrollanter. Vi har dessutom utrustning för kontinuerlig övervakning av uttorkningsförloppet, BI Distant. Detta säkerställer att uttorkningen följer plan och möjliggör åtgärder i ett tidigt skede i det fall uttorkningen på grund av yttre omständigheter avviker från den planerade. Vidare undviks kostsamma fuktskador genom att den prognosticerade uttorkningen verifieras före golvläggning.

Prova BI Dry 2 redan i dag!

Logga in på webbportalen för att hämta BI Dry 2. Har du inget användarkonto kan du skapa ett här.