BI Ready - koncept för tidig glättning

Konceptet BI Ready har fokus på att minimera våra kunders väntetider vid glättning. Konceptet innebär att glättningstidpunkten bestäms med stöd av:

  • ett nyutvecklat beräkningsprogram som ger säkra glättningsprognoser för våra produkter
  • utprovade och tillförlitliga produkter – GlättBI

Konceptet BI Ready omfattar följande delar:

Samråd
I samråd med entreprenören går vi igenom förutsättningar för aktuellt projekt. Diskussionen kan antingen ske tidigt i ett projekt, då en detaljerad plan tas fram som visar vilka GlättBI-produkter/åtgärder som krävs vid olika väderbetingelser. Samrådet kan även ske någon dag före gjutning, varvid en specifik rekommendation tas fram för den aktuella gjutningen baserat på en relativt säker väderprognos.

BI Ready-prognos
Ett helt nytt beräkningsprogram, BI Ready, har tagits fram för prognostisering av glättningstid. Programmet beräknar betongens temperaturutveckling i mycket tidig ålder i hela strukturen. Med hjälp av delvis nyutvecklade värme- och hållfasthetstekniska teoretiska modeller beräknas därefter hållfasthetstillväxten i ytskiktet, som är den styrande parametern för glättning. Programmet tar hänsyn till konstruktionstjocklek, typ av underlag, inverkan av vind och temperatur och arbetsutförande (utläggningstid, täckning). Med programmets hjälp kan vi ge tydliga rekommendationer om när glättning kan startas och hur lång tid glättningen kommer att ta.

Leverans av GlättBI
Produktgruppen GlättBI, som har tagits fram speciellt för att minimera väntetiderna vid glättning, har funnits i sortimentet under lång tid. I en omfattande laboratoriestudie har vi nu kalibrerat våra GlättBI-produkter mot BI Ready-programmet. Träffsäkerheten hos prognoserna har verifierats genom uppföljningar och mätningar vid verkliga leveranser.

Färdig i tid
Med BI Ready kan du gå hem i normal tid. Att undvika oplanerad övertid sparar pengar samtidigt som det möjliggör en bättre planering av arbetsplatsens resurser.