Betong för anläggningsbyggande

Högre produktivitet och kvalitet
Anläggningsbyggande har av tradition varit tidskrävande och kostsamt. Betongindustri erbjuder innovativa produkter, som tillsammans med nya metoder för armering och formbyggnad, ökar produktiviteten och förbättrar såväl kvaliteten hos slutprodukten som arbetsmiljön.
I vårt produktsortiment för anläggningsbyggande erbjuder vi följande produkter:

Betong med anläggningscement – Anläggningscement har lägre värmeutveckling och ger därmed mindre risk för temperatursprickor särskilt till medelgrova och grova konstruktioner.

HydroBI – En undervattensbetong med vattenavvisande tillsatsmedel för kvalificerade undervattensgjutningar.

KajBI – En frostbeständig undervattensbetong som är avsedd för kajkonstruktioner där gjutningen påbörjas under vatten och avslutas ovan vattenytan och där frostbeständighet krävs.

FrostBI – För alla utomhuskonstruktioner som kommer att utsättas för upprapad frysning i närvaro av fukt och salt enligt kraven i Anläggnings AMA. Finns även som FrostBI SKB.

ReBI – Avsedd för reparation av utomhuskonstruktioner som kommer att utsattas upprepad frysning i närvaro av fukt och salt enligt kraven i Anläggnings AMA.

Kyld betong – Bland annat till konstruktionsdelar där temperaturspänningar kan orsaka sprickbildning.

Lufttillsatt betong – Till konstruktioner utsatta för måttlig eller hög vattenmättnad.

Sprutbetong – Till exempel för driftförstärkning och till permanenta konstruktioner vid bergarbeten.

Undervattensbetong – Vid gjutning av alla typer av oarmerade konstruktioner under vatten, utan vattenavvisande medel.

Cementbruk för torrsprutning – Exempelvis till driftförstärkning och vid reparation av befintliga konstruktioner.

Ladda ner