Betong för husbyggnad

Effektivt stombyggande

Platsgjuten betong har under decennier varit, och är fortsatt idag, den mest använda materialtekniken inom byggande av bostadshus. Betongindustri erbjuder produkter som effektiviserar och rationaliserar det platsgjutna stombyggandet samt förbättrar arbetsmiljön vid betonggjutningar.

Många av våra produkter erbjuder vi som självkompakternade, SKB. Dessa produkter är avsedda för gjutningar av alla typer av konstruktioner, förenklar arbetet och ger normalt bättre resultat vid svårgjutna konstruktioner. Dessa produkter har flera fördelar: ger en förbättrad arbetsmiljö i och med att vibreringsmomentet försvinner, man vinner tid med då gjutningen går fortare, färre personal då betongen inte skall vibreras samt att man får en högre kvalitet då denna typ av betong har en bättre utfyllnad på ställen som är besvärliga och har en god kringgjutning runt armering.

Betongindustris produkterbjudande för platsgjutet byggande är:

TorkBI – För alla konstruktioner där krav på maximala fuktnivåer förekommer. Tillsammans med vårt koncept BI Dry erbjuder vi en fuktdimensionering, betongval, leverans av TorkBI, fuktmätning och en dokumentaion. Detta i ett led att säkerställa rätt fuktkvot innan golvbeläggning.

GlättBI – Främst vid gjutning av plattor och bjälklag där ytan ska färdigställas med glättning. Med BI Ready, konceptet som hjälper dig att anpassa produkten till vädret och ta kontroll över glättningstiden.

VäggBI – För alla typer av vertikala konstruktioner med höga krav på ytkvaliteten. Och ger minimala efterlagningar.

FogBI – För fogning av till exempel prefabricerade bjälklag.

ThermoBI – Till alla typer av väggar eller pelare som gjuts i formsystem av cellplast.

LättBI - En utfyllnadsbetong med cellplatskulor för renoveringar och andra applikationer där en lätt och stabil utfyllnad krävs.

FormBI – För alla konstruktioner där totalkostnaden för formcykel och byggtid
ska optimeras.

ReBI – För reparation av utomhuskonstruktioner utsatt för hög vattenmättnad.

Krympreducerad betong - används vid gjutning av konstruktioner eller delar av konstruktioner där en reducerad krympning kan vara speciellt viktig.

Betong för bjälklag – Läs om vilka faktorer som påverkar valet av betongkvalitet.

Betong för väggar – Läs om vilka faktorer som påverkar valet av betongkvalitet.

Betong med silikastoft – Lämplig inom de flesta områden där vanlig betong används.

Cementbruk torrsprutning – Till konstruktioner där normala hållfasthetsegenskaper inte krävs.

Färgad betong – Erbjuder många spännande möjligheter med mönster och färgskiftningar.

Cementslurry – Främst för insmörjning av pumpledningar vid start av betongpumpning.

Pumpbetong Special – Vid pumpning i slang med liten dimension och i kombination med långa pumplängder.

 

Ladda ner