Lättviktsbetong

Gör det svåra lätt
I olika sammanhang kan det vara fördel med lätta betongprodukter, till exempel för utjämning av nivåskillnader i bjälklag och vid återfyllnad i ledningsgravar, rörschakt och fjärrvärmekulvertar. För vissa konstruktioner föreskrivs betong med en lägre egenvikt.

LättBI – D500 - är en betong med låg densitet som består av cement och kulor av expanderad polystyren.

SkumBI – Ett lätt, poröst och värmeisolerande fyllnadsmaterial med många användningsområden.

Lättballastbetong – Används i konstruktioner där betong med en lägre egenvikt föreskrivs.

Cementbunden lättballast – Bland annat som isolering under bottenplattor och som utfyllnad vid krav på låga laster.

Utfyllnadsbetong – Används till exempel på ställen där det är svårt att packa grusmaterial. 

Ladda ner