Mobila fabriker

Betongfabrik på plats är bättre än lastbilar på väg

  • Betong som tillverkas på byggarbetsplatsen kräver ett minimum av transporter och kan därmed helt anpassas till arbetsplatsens behov. Detta innebär stora fördelar både för ekonomin och miljön.
  • Mobiliteten innebär stora konkurrensfördelar och flexibilitet i såväl stora som små projekt.

Mobila betongfabrikens fördelar

  • Fabriker anpassade efter kundens behov.
  • Stora råvarulager som garanterar en hög och säker leveranstakt.
  • Utrustning som är anpassad och väl beprövad även för extrema vinterförhållanden. 

Kontakta oss för frågor och mer information.


 

Robert Oskarsson

Regionchef Norr
Mob: 
0701-08 88 32
Betongindustri AB
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Sverige