Produkter

Ett naturligt val
Betong tillverkas till 80 procent av grus, sand och stenar i lämplig storlek. 14 procent av materialet utgörs av cement - mald kalksten som hettats upp till 1300°C. Vatten utgör 6 procent för att härdningsprocessen ska starta. Ibland tillförs även små mängder tillsatsmedel (0,1-0,3 procent) för att förbättra betongen i något avseende, till exempel ifråga om frostbeständighet eller gjutbarhet.