Säkerhetsdata

Värdefulla fakta

Våra säkerhetsdatablad ger aktuell och relevant information om vad du bör känna till om färsk betongmassa, bland annat ifråga om sammansättning, hälsorisker, första hjälpen, hantering och toxikologi. Säker hantering av betong, läs mer om Svensk Betongs riktlinjer angående skyddskläder här.