Teknik & Provning

Teknik & Provning är en avdelning inom Betongindustri som utför provningstjänster, produktutveckling och bistår med teknisk konsultation inom betongområdet. Vi har två välutrustade ackrediterade laboratorier i Linköping och Stockholm där vi hanterar de flesta typer av betongprovningar. 

Inom den ackrediterade provningsverksamheten erbjuder vi tryck-, spräck- och frysprovning på gjutna kuber eller utborrade cylindrar samt vissa ballastprovningar och kloridhaltsbestämning med RCT-metoden.

Mätning av fukt

Ett annat område som vi har mångårig erfarenhet av är betongfukt. Med vårt egenutvecklade beräkningsprogram BIDry kan vi hjälpa till med att göra noggranna fuktprognoser. Uppföljning görs med vårt nya mätsystem BI Distant – Fukt, som innebär att fukthalten (RF) i betongen kan följas på distans. Vi har även RBK-auktoriserade fuktkontrollanter som kan komma ut till byggarbetsplatsen och mäta fukthalten direkt i betongen.  

Sprickriskberäkningar

Exempel på andra tjänster är sprickriskberäkningar för anläggningskonstruktioner och andra betongtekniska konsulttjänster. Vi erbjuder även ett nytt system för mätning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong, BI Distant – Hållfasthet. Mätsystemet gör det möjligt att följa hållfastheten i konstruktionen i realtid på webben.

Beställ vår tjänst

För beställning använd detta formulär.

Kontakta oss om ni vill beställa provning eller behöver ytterligare information om någon av våra tjänster.