Vinterbetong

Möter tuffa krav

Vintern ställer särskilda krav vid betonggjutning, eftersom det finns risk för skador genom tidig frysning. Betongindustri har utvecklat produkter för gjutning vid låga utetemperaturer.

KöldBI – Till exempel för fogning av betongelement, mindre betonggjutningar och gjutning av grundplintar.

Betong med snabbhårdnande cement – För konstruktioner där man strävar efter tidig formrivning.

Varmbetong – När ett snabbt tillstyvnande och en snabb hållfasthetstillväxt önskas. 

Ladda ner