Om HeidelbergCement

Betongindustri ingår i HeidelbergCement-koncernen, global marknadsledare inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Detta gör HeidelbergCement till en av världens största byggmaterialproducenter. Koncernen har cirka   59 000 medarbetare i 60 länder.

Att ingå i en större koncern ger Betongindustri en styrka. För den som arbetar hos oss kan det innebära internationella kontakter i arbetet och även möjlighet att arbeta utomlands.

HeidelbergCement i Sverige
De svenska bolagen inom HeidelbergCement utvecklar, tillverkar och marknadsför material och produkter för bygg- och anläggningsbranschen samt oljeindustrin. Produktionen omfattar ballast, cement, fabrikstillverkad betong, betongprodukter och betongelement.

Vi ingår i regionen norra Europa, som omfattar verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Branschen har en lång och stolt tradition i den nordiska regionen, där tillgången till råmaterial och vattenburen transport ger idealiska förutsättningar. Marknaden är till största delen regional, men vi exporterar även utanför regionen.
Mer information om företagets verksamhet hittar du här.

Läs mer om våra andra svenska bolag:
- Cementa >> (cement)
- Abetong >> (färdiga betongelement)
- Jehander >> (sand, grus och bergkross)
- HC Miljö >> (förser cementtillverkningen med alternativa bränslen)