2018 augusti 15

Betongindustri tar över betongfabrik i Östergötland

För att stärka service och leveranskapacitet i Östergötland har Betongindustri förvärvat företaget Nordisk Betong och dess fabrik vid Klinga bergtäkt.

Från den 14 augusti 2018 drivs fabriken av Betongindustri och den kommer under hösten att kunna leverera hela sortimentet med funktionsanpassade betongprodukter för både hus- och anläggningsbyggande.

– Vi har sedan tidigare en fabrik i Linköping och en i Norrköping, säger distriktschef Mårten Syrén på Betongindustri. Den nya fabriken i området ger oss möjlighet att ytterligare tillgodose våra kunders högt ställda förväntningar på leveranssäkerhet och produktkvalitet. Dessutom minskar vi miljöbelastningen genom kortare transporter.