Cirkulär ekonomi

Genom hela verksamheten arbetar vi för att minska användandet av naturresurser.

Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier.  Det kan till exempel vara flygaska, som i rätt proportion har liknande egenskaper som kalkstensbaserad cement.

Vattenåtervinning

Vatten används dels i betongen, och dels för att rengöra fordonen. För att inte förbruka mer färskvatten än nödvändigt har vi system för vattenåtervinning vid våra fabriker, där vi genom sedimentation i ett antal bassänger renar tvättvattnet så att det kan återanvändas rengöring och vid betongtillverkningen. Målet är att ha det infört det vid alla enheter till 2020.

Återvinning av restbetong

Överskottsbetong fungerar utmärkt att använda för andra syften. Till exempel följande:

  • Betongprodukter: Betongen gjuts till block som kan användas till stödmurar m m
  • Ballaståtervinning: Ballasten tvättas ut ur den färska betongen så att den kan användas igen i betong eller som fyllnadsmaterial för vägar.
  • Krossning: Betongen lämnas att härda och fraktas därefter till en anläggning för krossning och sortering i olika fraktioner, vilka kan användas som ersättning för jungfrulig ballast.
     

<< Hållbarhet