2018 april 25

Betongbranschens mål till 2045: Klimatneutral betong

Under onsdagen överlämnades betongbranschens Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin vid ett seminarium i Rosenbad.

Färdplan Damberg Lövin Löfsjögård Ohlsson. Mikael Damberg, Isabella Lövin, Malin Löfsjögård och Magnus Ohlsson.
Mikael Damberg, Isabella Lövin, Malin Löfsjögård och Magnus Ohlsson.

Initiativet Fossilfritt Sverige, som har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen, har under året bjudit in ett antal branscher för att skriva sina färdplaner för fossilfrihet och ökad konkurrenskraft. Ambitionen är att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer.

Bakom betongbranschens färdplanen står forskare, byggföretag, betongindustrin, cementtillverkare, branschorganisationen och en rad andra betongaktörer (bland annat Betongindustri) - alla delaktiga i Betonginitiativet* som arbetar för klimatneutral betong.

– Jag tycker att vi fick fram det viktigaste till våra politiker under dagens seminarium, nämligen att vi har lösningarna på detta, och att det är möjligt att nå klimatneutralitet till 2045, säger Malin Löfsjögård, vd för branschföreningen Svensk Betong.

Hon lämnade över dokumentet till regeringen tillsammans med Magnus Ohlsson, vd för Cementa och även han representant för Betonginitiativet.

Klimatministern var hoppfull efter dagen:

– Att alla ni som är här menar att det är möjligt, ger mig en enorm styrka att arbeta vidare med dessa viktiga frågor. Som ett rikt förgångsland har vi i Sverige ett ansvar att visa världen att det går att ställa om till klimatneutralitet. Jag har noterat flera saker som jag kommer att ta med mig härifrån idag, sa Isabella Lövin.

Betongbranschen har satt upp målsättningen att betongen ska nå en halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation inom fem år. Detta kommer främst ske genom fortsatt utveckling av betongsammansättning, användning av alternativa bindemedel, optimering av design och lägre klimatpåverkan från transporter. Betong med upp till 30 % lägre klimatpåverkan finns idag tillgänglig på marknaden.

– Redan idag kan beslutsfattare göra medvetna val när det ska byggas genom att efterfråga den mer klimatanpassade betongen i upphandlingar, säger Malin Löfsjögård, och fortsätter:

– Förutom betongbranschen har politiker, byggherrar och andra aktörer ett ansvar för att det sker stora förändringar på kort och lång sikt, tillägger hon.
 

Ladda ner:
Betongbranschens färdplan (pdf)
 
Se även:
Cementindustrins färdplan för klimatneutralt betongbyggande
 

*) Betonginitiativets grundare är ByggVesta, Svensk Betong och Cementa och det har under resans gång kommit med fler aktörer. Idag står följande företag bakom färdplanen: Abetong, Betongindustri, ByggVesta, Cementa, Cemex, Chalmers, Contiga, JM, Lujabetong, ELU Konsult, NCC, Riksbyggen, Skanska Sverige, Svensk Betong, Strängbetong, Swerock, Thomas Betong, Veidekke Sverige och flera betongtillverkare.