Tema hälsa och säkerhet

Betongindustri jobbar aktivt, målmedvetet och med högsta prioritet på hälsa- och säkerhetsfrågor. Stort fokus ligger på information och utbildning.