Hälsa och säkerhet prioriteras på Betongindustri

- Det är du själv som ska skyddas, och cheferna ska se till att du vill skydda dig själv. Allt bygger på sunt förnuft och att alla föregår med gott exempel, säger Anders Knutsson, vice vd på Betongindustri.

De vanligaste hälso- och säkerhetsriskerna på Betongindustri är relaterade till transport och pumpning. De flesta olyckor som sker är halk- och snubblingsolyckor. Även att hoppa i och ur ett fordon kan vara ett riskfyllt moment. På Betongindustri pågår förebyggande insatser kontinuerligt. 

Anders Knutsson. Anders Knutsson vice vd Betongindustri
Anders Knutsson vice vd Betongindustri

- Vi arbetar intensivt med att förebygga olyckor. Det viktigaste i hälso- och säkerhetsarbetet är information och utbildning. Varje avdelningsmöte har hälsa och säkerhet på som punkt nummer ett på dagordningen. Alla anställda ska även genomgå en digital säkerhetsutbildning, förklarar Anders Knutsson.

Eftersom halk- och snubblingsolyckor är vanligast har man tagit fram en vintersko med dubbar som går att fälla ut. I säkerhetsutbildningen får medarbetarna även lära sig ”trepunktsregeln” – två händer och en fot. När du klättrar i och ur ett fordon och upp och ner på en stege eller brant trappa, ska du hålla i dig med båda händerna samtidigt som du har en fot på steget.

– Vi försöker förekomma alla olycksrisker som går. Genom att ha skyddsutrustning tillgänglig som till exempel masker för dammiga miljöer, skyddsskor, handskar och skyddsglasögon kan vi förebygga risker. Stegar som används inom Betongindustri är säkerhetsgodkända. I många av våra betongpumpbilar finns inbyggda säkerhetsspärrar för att bilen inte ska kunna tippa över och välta, förklarar Anders.

Rörelselarm och larmknapp tryggar medarbetarna

Ytterligare säkerhetsåtgärder är rörelselarm på fabrikerna. Vid spolplatser för ensamarbete går ett larm om personen inte rört sig på den inställda tiden då den tvättar sin bil och pump. Larmet är kopplat till ett säkerhetsföretag som direkt åker ut till platsen för att kontrollera att ingen kommit till skada. Fabrikspersonal har ett halsband med en larmknapp för att snabbt tillkalla hjälp om man på något sätt råkat illa ut. 

"Det är du själv som ska skyddas, och cheferna ska se till att du vill skydda dig själv. Allt bygger på sunt förnuft och att alla föregår med gott exempel." /Anders Knutsson, vice vd på Betongindustri.  

– Vad gäller drog- och alkoholrelaterade frågor har vi en klar och tydlig nolltolerans. Vi får återkoppling från Trafikverket om någon av våra chaufförer kör utan körkort eller har åkt fast i en poliskontroll. Misstänker vi att någon har problem med droger eller alkohol ber vi dem ta blodprov. Vill man inte ta provet får man sluta sitt arbete hos oss omedelbart. Självklart finns det även en policy som gör att vi hjälper den som behöver att komma till rätta med sitt problem. Alla våra nya tjänstebilar har alkolås, berättar Anders.

På Betongindustri finns en krisplan och en tillsatt krisgrupp som ska mobilisera sig om det skulle ske en större olycka. Det finns även en förslagslåda för allmänna förslag som kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna. En förslagskommitté har till uppgift att fyra gånger om året gå igenom förslagen, utse vinnare och se till att de bästa förslagen implementeras i företaget.

I Safety week deltar alla medarbetare inom hela koncernen

Under veckan Safety week diskuterar alla medarbetare i hela koncernen arbetsmiljö och säkerhet tillsammans. På Betongindustris 33 fabriker kommer transportfrågan att vara ett viktigt ämne.

– Vi har en grupp som består av mig, medarbetare på produktion, miljö och logistik. I år har vi även inkluderat regioncheferna. Vi följer säkerhetsorganisationens förslag på frågor som ska tas upp och tar tillsammans fram ett informationsmaterial med viktiga hälso- och säkerhetsfrågor, förklarar Anders.  

Regioncheferna och avdelningscheferna implementerar frågorna i organisationen och utför olika aktivitet och övningar. Ett återkommande exempel är 5S*.

– I min roll som vice vd ska jag främst se till att mina medarbetare kommer hem oskadda. Det gör jag genom att upplysa och få förståelse varför vi gör som vi gör. Och varför snabbhet aldrig får gå före säkerhet. Informationen fungerar bra i företaget, men vi behöver ändå förstärka med en hälso- och säkerhetsrådgivare och hitta ett ännu bättre rapporteringssystem, avslutar Anders Knutsson.

*De fem stegen i 5S:

  • Sortera – sortera bort det som inte behövs från det som behövs.
  • Systematisera – att strukturera upp arbetsplatsen så att varje sak får sin egen plats.
  • Städa – utrustning ska vara hel och ren.
  • Standardisera – skapa konsekvens i arbetet.
  • Skapa vanor – nya standard som sätts genom initiativet ska behållas och förbättras löpande.
 
Läs även:

För pumpmaskinisten är miljö- och säkerhetsarbete vardag. 
Nya Trailerbilar och pumpar, säkrare och bättre för miljön