Kompetens

Genom vår samlade kunskap bidrar vi till långsiktig framgång.

Våra medarbetare är nyckeln till våra kunders och vår egen långsiktiga framgång. Att kunna tillhandahålla projektanpassad teknisk rådgivning till kunderna är en grundpelare i företaget.

Vår avdelning Teknik & Provning arbetar med både betongforskning och provningar, bland annat genom våra två ackrediterade laboratorier i Linköping och Stockholm.

Genom att ha medarbetare med rätt kompetens, bidrar vi till en hållbar utveckling – dels av Betongindustri som arbetsplats, men också när det gäller att utveckla och bygga upp teknik-, produkt- och produktionslösningar som är anpassade för dagens och morgondagens samhälle.

Med trådlös teknik som BI Distant får man i realtid information om bland annat betongens uttorkning och formtryck. Det ger ett mer ekonomiskt byggande.

När vi arbetar nära kunderna i projekten har vi alltid som mål att byggandet ska leva upp till de ställda kraven på hållfasthet, uttorkning, livslängd, kostnad och klimatpåverkan – parametrar som ger ett hållbart samhällsbyggande.

Hälsa & säkerhet

I vårt arbete kommer säkerheten i första rummet. Att arbeta på ett säkert vis med nödvändiga skyddsåtgärder ska alltid vara en självklarhet, både i våra egna miljöer och ute hos kunden. Vi utbildar hela tiden våra medarbetare i säkert tänkande och agerande.

 

<< Hållbarhet