Miljö och hållbarhet

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället. Läs om varför betong är ett hållbart och nödvändigt byggmaterial som dessutom bidrar till klimatnytta. 

Vårt hållbarhetsramverk består av fyra fokusområden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att vara en ansvarsfull producent, leverantör och granne. 

Innovativa och hållbara produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Produkt och innovation

Hållbara metoder i alla led.

Produktion och värdekedja

Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och inkluderande.

Människor

En god granne genom hela värdekedjan.

Samhällsansvar och engagemang