Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har ett uttalat fokus på detta genom hela organisationen. I den tunga industrin där vi verkar det en utmaning att uppnå nollvisionen för skador och olyckor. Vi har gjort betydande förbättringar under senare år, men antalet olyckor är fortfarande för högt. Vårt mål är att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer.

Införande av strikta rutiner

Under de senaste åren har vi infört ett stort antal verktyg för att förutse och förebygga risker och incidenter i verksamheten, till exempel trafikplaner, maskinsäkerhet och säkerhet för externa entreprenörer.

Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är avgörande faktorer för att minska risken för olyckor på arbetsplatsen. Programmet Safe Behaviour Initiative introducerades för några år sedan och det syftar till att öka kunskapen i organisationen. Införandet av verktyg som 1-1 samtal, säkerhetssamtal, Take One (ta en minut att reflektera) och ordning- och redaprinciperna 5S har varit avgörande för att minska antalet arbetsplatsolyckor.

 Medarbetarnas kunskap och medvetenhet är nyckeln till att minska risken för olyckor på arbetsplatsen, och därför utbildar vi medarbetarna löpande. Arbetsledarna utbildas också i att observera, kommunicera och att sätta standarder, och alla medarbetare deltar i löpande förbättringsarbete kring säkerheten.

Varje år håller vi en säkerhetsvecka vid våra anläggningar då vi har särskilt stort fokus på säkerhetsfrågorna och arrangerar speciella utbildningstillfällen. Säkerhetsveckan genomförs vid alla enheter inom HeidelbergCement.