Koldioxid och energi

Betong framställs av ballast, cement och vatten. Cementen är det sammanhållande materialet; samtidigt är det den beståndsdel som är mest energikrävande att framställa och den medför även utsläpp av koldioxid.
 
Betongblandningar med lägre koldioxidavtryck utvecklas dels genom att vi använder nya och mindre energikrävande cementsorter, och genom att på olika sätt optimera betongblandningen. Vi kan i vissa produkter ersätta en del av cementen med flygaska och samtidigt få en betong med god kvalitet och bearbetningsbarhet.


Produktion av betong

En anläggning för fabrikstillverkad betong använder relativt små mängder direkt energi – i snitt 19 kilowattimmar per kubikmeter i Sverige. Den största andelen energi används under vintermånaderna till att värma upp ballast och vatten för att förhindra isbildning innan betongen härdar.

För uppvärmning av byggnader och drift av maskiner använder vi framför allt elektricitet. Vi strävar efter att hitta energisnåla lösningar, och vi använder fjärrvärme på allt fler av våra fabriker. Vid Hammarbyfabriken återvinner vi spillvärme från ett intilliggande fjärrvärmeverk.


Leverans av produkter

Färsk fabrikstillverkad betong måste levereras till byggplatserna innan den härdar och den fraktas i särskilda lastbilar med roteraggregat. Närheten till marknaden är viktig och Betongindustri har idag en genomsnittligt transportavstånd på 12,5 kilometer.

Planeringen av lastbilslogistik är av största vikt. I vårt logistiknätverk ingår lastbilar som antingen ägs eller hyrs, och förare som antingen är anställda eller inhyrda.

Vi arbetar med en modern fordonsflotta och strävar efter att använda fordon med så stor lastkapacitet som möjligt. Då begränsar vi antalet fordon och därmed också koldioxidutsläppen. Genom en ny eldriven pumpningsteknik kan vi också få ner koldioxidbelastningen från pumptillfället.