Att arbeta på Betongindustri

Vi bygger ett hållbart samhälle
Tänk dig ett modernt samhälle utan betong. Det är nästan en orimlig tanke. Betongen finns till exempel i bostäder, tunnlar, broar, dammar och vägar. Materialet har en oöverträffad livslängd med flera hållbarhetsfördelar ur ett livscykelperspektiv, bland annat en god värmelagrande förmåga.

På Betongindustri och HeidelbergCement får du var med och bidra till ett funktionellt samhälle med ett stort fokus på miljöfrågor. Betongtillverkning innebär en del miljömässiga utmaningar, och därför är den frågan så viktig hos oss. Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår expertkunskap.

Ett stimulerande arbetsklimat
Betongindustri är ett företag i ständig utveckling. Samtidigt har vi en lång tradition i branschen. Många av våra medarbetare trivs, och stannar länge inom Betongindustri.

Vi uppmuntrar ett vänligt och prestigelöst arbetsklimat, där vi bemöter varandra med respekt. Vi ställer krav på våra medarbetare, och uppmuntrar initiativförmåga och egen drivkraft. Oavsett om du är ny på jobbet eller mer rutinerad så ges du ansvar och utmaningar där du får möjlighet att visa din kompetens.

Säkerhet och hälsa har högsta prioritet
Vi arbetar med tung industri och lägger största vikt vid säkerhetsfrågor för både våra medarbetare och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet. Vi har ett långtgående säkerhetstänk som ska vara en självklar del av vardagen för våra medarbetare.

Genom ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna.

Kompetensutveckling
Att du som medarbetare får chans att vidareutvecklas i ditt arbete är viktigt för oss. Som företag behöver vi ständigt bli bättre, och det är medarbetarna som hjälper oss att lyckas.

Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas på din nuvarande tjänst eller kanske in i en ny roll. Du bidrar aktivt till din egen utveckling inom företaget.

Vi har ett antal interna utbildningsprogram, till exempel Young Potential Development Programme som tar tillvara kompetensen hos yngre talanger.

Ledarskapsprinciper
Ett gott ledarskap är nyckeln till engagerade medarbetare, och till en långsiktigt lönsam verksamhet. Vi utbildar kontinuerligt våra chefer via de interna programmen.

HeidelbergCement har utvecklat ett antal ledarskapsprinciper som ska vara vägledande i chefernas arbete, och fortsätta forma koncernens gemensamma kultur.

• Partnerskap: Förtroende och ärlighet
• Prestations- och resultatinriktning: Framgång genom noggrann benchmarking
• Kundorientering: Största möjliga nytta för kunden
• Hållbar utveckling: Ansvarstagande
• Professionell och social kompetens samt ledningskompetens: Kompetens som framgångsfaktor
• Förebild: Föregå med gott exempel
• Kommunikation och information: Skapa öppenhet
• Engagemang: Inspirera dig själv och andra
• Medarbetarutveckling: Utmaning och stöd
• Bedömning och feedback: Utveckling och prestation genom feedback