Vad är betong?

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betongen är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

Betongens egenskaper säkrar ett långt liv

Betongen har många egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial. Den ger konstruktioner som är hållfasta och beständiga. Hus som står emot extrema väder. Vägar och järnvägar som håller ihop och länkar samman människor i städerna. Sjukhus, skolor och infrastruktur som är grundfunktioner i vårt samhälle.

Betongen har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning. Den absorberar värme under dagen som sedan avges långsamt under natten. På så vis regleras inomhustemperaturen på ett effektivt sätt. Betongkonstruktionen kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner. Den står emot slitage, brand och fukt.

Vad är betong och cement?

Materialet består till största delen av berg och grus som blandas med vatten och cement, som har en sammanbindande funktion.

Vi arbetar kontinuerligt för att minska klimatbelastningen från produkterna och tillverkningen.

Cirkeln är sluten

Betong är ett material som håller länge, och det är också möjligt att återvinna och återanvända när det tjänat sitt primära syfte. Men en inneboende styrka och bindningsförmåga kan betongen återanvändas i olika sammanhang, till exempel för vägkonstruktioner. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att återvinna materialet.

Läs vidare om Betongens tekniska sammansättning