Transporter

Betongindustri använder roterbilar och rotpumpar för att leverera och lossa betong. De flesta av våra bilar är 3-axlade roterbilar som beroende på utförande och tillåten vägbelastning lastar 5,5-6 kubikmeter betong. Allt fler av betongbilarna körs idag på miljöanpassat bränsle.