Transportoptimering

Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen från transporterna med 30 procent till 2030!

Leveranserna utgör en stor del av miljöpåverkan från vår verksamhet. Färsk fabrikstillverkad betong måste levereras till byggplatserna innan den härdar och den fraktas i särskilda lastbilar med roteraggregat. Närheten till marknaden är viktig för att minimera transportavstånden och därför har Betongindustri tätt mellan betongfabrikerna framför allt i Stockholmsområdet och andra områden där det byggs mycket.

Vi nyinvesterar alltid i nya fordon med den senaste tekniken och motorerna.

Stor lastkapacitet halverar antalet transporter

Genom att använda trailerbilar vid leveranserna kan vi transportera nästan dubbelt så mycket betong varje gång. Det innebär dels en möjlighet att göra större och mer tidskritiska gjutningar, men också att antalet fordon på vägen minskar vilket reducerar både trängsel och utsläpp.

Betongindustri har idag 13 trailerbilar.

Prioriterar miljöbränsle

Vi ser till att köra på miljöbränsle i så stor utsträckning som möjligt. Typen av bränsle varierar över tid beroende på tillgängligheten på marknaden.

Elektrifiering

Genom ny eldriven pumpningsteknik kan vi få ner koldioxidbelastningen från pumptillfället. Det ger dessutom en tystare och bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.

 
Läs även: "Med de nya trailerbilarna halverar vi antalet transporter". Läs intervjun med transportchef Björn Johansson.
 

<< Hållbarhet