”Vårt mål är koldioxidneutral betong”

Cathrin Svensson, chef för Miljö och Kvalitet, sammanfattar Betongindustris arbete och ambitioner på hållbarhetsområdet. - För att nå målet om att leverera en koldioxidneutral betong behövs en samverkan mellan flera parter, säger hon.   

Cathrin Svensson. Cathrin Svensson, chef för Miljö och Kvalitet på Betongindustri.
Cathrin Svensson, chef för Miljö och Kvalitet på Betongindustri.

Vad gör ni på hållbarhetsområdet inom Betongindustri?

- Det är en komplex fråga, och vi arbetar på många olika fronter när det gäller hållbarhet. För att vi ska leverera mer hållbara produkter så arbetar vi till exempel kontinuerligt med att utveckla nya betongrecept med längre koldioxidutsläpp. Vi ser också till att vara en god rådgivare till våra kunder så att de använder rätt typ av betong på rätt ställe. Vi kan erbjuda uttorkningsmätningar via BI Distant, vilket kan minska behovet av uppvärmning. Hela koldioxidfrågan är viktig idag och för framtiden.

Hur arbetar ni lokalt, i det dagliga?

- Transporterna är en central fråga för oss, eftersom vi levererar ut betong direkt till byggarbetsplatserna. Kan vi minska transporterna på vägarna blir trafikstörningarna mindre, och det blir givetvis mindre utsläpp. Genom att ha allt fler fordon med hög kapacitet som kan leverera nästan dubbla betongmängden åt gången, minskar vi antalet transporter. Vi ökar också stegvis andelen alternativa bränslen för fordonsdriften. När det gäller råmaterial till våra anläggningar, exempelvis ballast, så strävar vi så långt det går efter att använda effektiv sjötransport.

- Vi har länge jobbat med vattenfrågan, där vi återvinner och cirkulerar vatten vid våra anläggningar. Dels förbrukar vi mindre färskvatten, dels släpper vi numera ut betydligt mindre vatten som innehåller partiklar. Idag har vi möjlighet att återvinna vatten på 25 av våra drygt 30 fabriker.

Vad är den största utmaningen?

- Utmaningen är att komma fram till slutmålet om en koldioxidneutral betong. Och för att det ska lyckas måste alla vara med och samverka: vi själva, leverantörer och slutkunder.
 

Läs mer om våra fokusområden under avsnittet Hållbarhet.