Betongindustri först i Sverige med internationell hållbarhetscertifiering

Betongindustris fem största fabriker har fått Concrete Sustainability Councils (CSC) certifiering på nivån Silver.

Läs mer

Betongindustri - 90 år av innovationer och först med funktionsbetong

Anläggningscement FA

Vi går över helt till Anläggningscement FA och minskar koldioxidutsläppet med 20 000 ton årligen

Läs mer

Vi skapar grunden för morgondagens samhälle

Betongindustri levererar fabriksbetong till byggnader och infrastruktur som grundar i det moderna, hållbara samhället. Vi är erfarna experter på platsgjuten betong, transport och betongpumpning. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi vårt erbjudande för att möta kundernas behov - från Skåne till Norrland. Vi levererar till stora och små företag och till privatpersoner. Kontakta oss gärna för mer information.

Klimatförbättrad betong

Vi erbjuder betong som ger en mindre klimatpåverkan än konventionell betong. Med vår klimatförbättrade betong minskar vi klimatpåverkan från byggandet, men bibehåller samma goda kvalitet.

Klimatförbättrad betong, BIO 1-2-3

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet

Samlade artiklar från vår kunskapsbank. Välkommen!
 

Allt om betong
BIO123 Video Previev image

Om BIO 1-2-3

Om klimatförbättrad betong

Om karbonatisering

Om karbonatisering

En film om karbonatisering i betong

I fokus just nu