Välkommen till Betongindustri

Betongindustri är ledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong. Vi var först i Sverige med fabriksbetong och har idag 32 rikstäckande fabriker. Vår närhet och kompetens gör platsgjutet industriellt byggande både bäst och mest kostnadseffektivt för våra kunder.

Aktuellt på Betongindustri

Den tysta betongbilen
Miljökonceptet BI Optimal nu även för garagekonstruktioner
BI Optimal – ett koncept för bästa hållbarhet
2016 juni 17

Den tysta betongbilen

Den tysta betongbilen - Betongindustris nya eldrivna betongpump erbjuder stora fördelar, både arbetsmiljömässigt och ur allmän miljösynpunkt.
2016 juni 2

Miljökonceptet BI Optimal nu även för garagekonstruktioner

Betongindustris nya miljöoptimerade betong – BI Optimal Garage – är avsedd för gjutning av garage och andra konstruktioner som kräver hög resistans mot kloridinträngning.   Vid sidan av hög resistans mot kloridinträngning genererar BI Optimal Garage också låg miljöpåverkan och begränsad värmeutveckling. Dessutom ger BI Optimal Garage möjlighet att reducera armering. BI Optimal Garage uppfyller samtliga krav i tillämpliga normer och standarder vad gäller krav på sammansättning i exponeringsklass XD 3. För att dra full nytta av BI Optimal Garage rekommenderar vi att du tar kontakt med oss redan...
2016 maj 13

BI Optimal – ett koncept för bästa hållbarhet

BI Optimal är namnet på vårt nya produktsortiment som har ännu bättre miljöprofil än de produkter vi erbjuder sedan tidigare. Målsättningen är att alla våra produkter ska ingå i BI Optimal-konceptet. Betongindustri ska alltid ha hållbarhet i fokus för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Ett första steg i vårt arbete med att ta miljötänkandet vidare genom BI Optimal är att ersätta en del av bindemedlet i betongen med flygaska. Detta minskar förbrukningen av naturresurser och koldioxidutsläpp, utan att kvaliteten på betongen försämras. Vi har börjat leverera...