Värö Bruk

Södra Cell Värö, tillika Värö bruk, är ett sulfatmassabruk. Bruket ligger i Varberg kommun. Bruket är en av kommunens största arbetsgivare med 350 anställda.

Men den nya utbyggnaden har man gått från ca 425 000 ton pappersmassa till ca 700 000 ton samt 1,6 TWh energi per år.

Placeringen av bruket är optimalt då närheten till de västsvenska skogarna förkortar transporter av råvaran samt att den färdiga pappersmassan har kort sträcka för utskeppning från västkusten och ut i världen.

 

Betongindustris åtagande: 

Värö bruk var ett projekt där Betongindustri levererade ut mycket betong på en relativ kort tid. Under en 3 månaders period, en del av projekttiden, hade Betongindustri öppet

11-17 timmar per dag 7 dagar i veckan för att fullfölja leveranserna till projektet. Vilket betyder god planering av så väl personal, logistik och materialtillförsel. Byggtid 2014-2016.
 

Projektägare: Södra Cell AB

Entreprenör: NCC
Levererande distrikt: Distrikt Väst, Varberg

Rikard Strand

Distriktschef Väst
Mob: 
0708-91 98 63
Betongindustri AB
Falkenbergsvägen 59
311 50 Falkenberg
Sverige
Sverige