Tekniska egenskaper

Ungefärliga värden på vanligt förekommande egenskaper är:

Fysikaliska egenskaper

 • Densitet 2 300 - 2 400 kg/m3
 • Tryckhållfasthet 10 – 130 Mpa
 • Draghållfasthet 1 – 10 Mpa
 • Elasticitetsmodul 20 – 50 Gpa
 • Kryptal (ca 10 år) 2 – 4
 • Gränsstukning 0,2 – 0,4 %
 • Gränstöjning 0,01 – 0,02 %
 • Krympning vid 50 % RH 0,04 – 0,08 %
 • Nötningsmotstånd, 1 600 varv 0,1 – 1 mm
 • Permeabilitet, specifik
 • Luftgenomsläpplighet 10 – 5 m3/mh Pa
 

Termiska egenskaper

 • Värmediffusivitet 0,8 – 1,0 m2/s
 • Värmekapacitet 1,05 kJ/kg °C
 • Värmeledningstal 2,4 W/m °C
 

Akustiska egenskaper

 • Absorptionsfaktor 0,01 – 0,03
 • Transmissionsförlust (1 – 100 kg/m2) 20 – 55 Db
 

Elektriska egenskaper

 • Resistivitet 50 – 100 ohm . m
 • Dielektrisk fältstyrka 1 – 2 MV/m

Produkters speciella egenskaper
Genom att bland annat tillsätta betongtillsatsmedel och puzzolana tillsatsmaterial kan betong med speciella
egenskaper tillverkas, till exempel:

 • betong med silikastoft, flygaska eller mald granulerad masugnsslagg
 • betong med retarderat hårdnande
 • betong anpassad för väggjutning, VäggBI
 • varmbetong
 • betong med snabb uttorkning, TorkBI
 • frostbeständig betong, FrostBI
 • betong som hårdnar vid låga temperaturer, KöldBI
 • undervattensbetong, HydroBI
 • lättfyllnadsbetong, SkumBI och LättBI
 • frostbeständig reparationsbetong, ReBI
 • betong anpassad för kajkonstruktioner, KajBI
   
 • färgad betong
 • sprutbetong
 • fiberbetong