2018 april 27

Betongbyggandet en viktig fråga när unikt labb för byggkonstruktion invigdes

Luleå Tekniska universitet invigde nyligen sitt nya MCE-Laboratorium, Mining and Civil Engineering Lab. Nu blir det möjligt att göra mer storskaliga och komplexa tester inför planering av byggprojekt i betong och andra material.

– Idag presenterade vi ett förnyat labb för byggkonstruktion och infrastruktur - en experimentell miljö för arktiska förhållanden. Labbet kommer att öppna nya möjligheter för oss, säger Mats Emborg, professor inom konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet, och forskningschef på Betongindustri.

Den byggrelaterade provningen i Sverige är allt mer avancerad och utrustningskrävande. Byggföretagen behöver göra tester i större skala och med mer sammansatta och komplexa strukturer. Forskning om nya och förbättrade material behöver allt oftare avancerad provning i liten skala.

Här kan man prova egenskaper hos högpresterande betong med exempelvis nya bindemedelskombinationer, flytegenskaper och fiberinblandningar. Här ryms även en speciell del, Thysell-laboratoriet, för avancerad betongforskning.

- Det här kommer att kunna ge stora förtjänster för samhället då man snabbt kan implementera resultaten vid konstruktion, materialval och vid byggande av hållbara betongkonstruktioner. Industrin är hjärtligt välkommen att träffa forskarna och laboratorieingenjörerna vid MCE- och Thysell-laboratorierna, säger Mats Emborg.

Under drygt fyrtio år har laboratoriet som nu uppdateras varit navet i framgångsrik forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet, skriver Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande. Här har betongen till Sveriges längsta bro, den 7,8 km långa Öresundsbron tagits fram, järnvägsbroar i normalstorlek testats och hållfasthet i världens största dammar indirekt testats. I labbet möts dagligen forskare, doktorander och studenter i olika labbprojekt.

Bostadsminister Peter Eriksson gästtalade vid invigningsevenemanget.

Se fler bilder och filmklipp från invigningen

Labb 2.
Labb 3.
Läs även:
"Innovation måste skapa verklig nytta!"